GDPR-privacybeleid

Inwerkingtreding: 27/09/2018

Conciergerie ("ons", "wij" of "onze") exploiteert de https://conciergerie.biz website (hierna "de service" genoemd).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens hebt gekoppeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid, hebben de in dit privacybeleid gebruikte termen dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, toegankelijk via https://conciergerie.biz

Definities

 • Service

  Service is de https://conciergerie.biz website die wordt beheerd door Conciergerie

 • Persoonlijke gegevens

  Persoonlijke gegevens betekent gegevens over een levend persoon die kan worden geïdentificeerd op basis van die gegevens (of van die en andere informatie die in ons bezit is of die waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

 • Gebruiksgegevens

  Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service, hetzij uit de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

 • koekjes

  Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) zijn opgeslagen.

 • Data Controller

  Gegevenscontroleur betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of samen of met andere personen) het doel en de manier bepaalt waarop persoonlijke informatie wordt of zal worden verwerkt.

  Voor het doel van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.

 • Gegevensverwerkers (of serviceproviders)

  Gegevensverwerker (of serviceprovider): elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens de gegevensbeheerder.

  We kunnen de diensten van verschillende serviceproviders gebruiken om uw gegevens effectiever te verwerken.

 • Gegevensonderwerp (of gebruiker)

  Betrokkene is elke levende persoon die onze Service gebruikt en die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Verzameling en gebruik van informatie

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

Typen verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service, kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren ('Persoonlijke gegevens'). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

Gebruiksinformatie

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Service wordt geopend en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die aan die pagina's is besteed, uniek apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Tracking & Cookies-gegevens

We gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en we houden bepaalde informatie bij.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser verzonden en op uw apparaat opgeslagen. Andere volgtechnologieën worden ook gebruikt, zoals bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk sommige delen van onze service niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessie Cookies. We gebruiken sessiecookies om onze service te gebruiken.
 • Voorkeur Cookies. We gebruiken Preference Cookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligings cookies. We gebruiken beveiligingskoekjes voor beveiligingsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

Conciergerie gebruikt de verzamelde informatie voor verschillende doeleinden:

 • Om onze service te bieden en te onderhouden
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze service
 • Om u toe te staan deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Analyse of waardevolle informatie verzamelen zodat we onze service kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze service te controleren
 • Technische problemen opsporen, voorkomen en verhelpen

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

Als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, is de juridische basis van Conciergerie voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie die wordt beschreven in dit privacybeleid afhankelijk van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Conciergerie kan uw persoonlijke gegevens verwerken omdat:

 • We moeten een contract met je afsluiten
 • U hebt ons toestemming gegeven om dit te doen
 • De verwerking is in onze legitieme belangen en het wordt niet door uw rechten terzijde geschoven
 • Om te voldoen aan de wet

Retentie van gegevens

Conciergerie bewaart uw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we verplicht zijn uw gegevens te bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid te handhaven.

Conciergerie bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen gedurende een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of we zijn wettelijk verplicht om deze gegevens gedurende langere tijd te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, kunnen worden overgedragen aan - en worden onderhouden op - computers buiten uw staat, provincie, land of andere rechtsgebieden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming anders kan zijn dan die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, naar Nederland overbrengen en daar verwerken.

Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw inzending van dergelijke informatie, geeft aan dat u akkoord gaat met die overdracht.

Conciergerie neemt alle stappen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvindt naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Zakelijke transactie

Als Conciergerie betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte brengen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

Openbaarmaking voor rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan Conciergerie worden verplicht om uw persoonlijke gegevens vrij te geven indien dit wettelijk vereist is of als gevolg van geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

Conciergerie kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken in de oprechte overtuiging dat dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendom van Conciergerie te beschermen en verdedigen
 • Om mogelijke overtredingen in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Ons beleid ten aanzien van "Do Not Track" -signalen onder de California Online Protection Act (CalOPPA)

We ondersteunen geen Do Not Track ("DNT"). Do Not Track is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te laten weten dat u niet wilt worden bijgehouden.

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

Uw gegevensbeschermingsrechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde rechten op gegevensbescherming. Conciergerie streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u het gebruik van uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren, wijzigen, verwijderen of beperken.

Als u op de hoogte wilt worden gehouden van de persoonlijke gegevens die we over u hebben en als u wilt dat deze wordt verwijderd van onze systemen, neemt u contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Het recht op toegang, bijwerken of verwijderen van de informatie die we over u hebben. Wanneer dit mogelijk is gemaakt, kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks in uw gedeelte met accountinstellingen openen, bijwerken of vragen om ze te verwijderen. Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren, neemt u dan contact met ons op om u te helpen.
 • Het recht op rectificatie. U hebt het recht om uw informatie te laten corrigeren als die informatie niet juist of onvolledig is.
 • Het recht om bezwaar aan te tekenen. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • Het recht op beperking. U hebt het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke informatie beperken.
 • Het recht op dataportabiliteit. U hebt recht op een kopie van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en veelgebruikt formaat.
 • Het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, wanneer Conciergerie heeft vertrouwd op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat we u mogelijk vragen uw identiteit te verifiëren voordat u op dergelijke verzoeken reageert.

U hebt het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

Wij kunnen bedrijven en personen van derden in dienst nemen om onze Service ("Service Providers") te faciliteren, de Service namens ons te leveren, servicegerelateerde diensten te verlenen of ons te helpen bij het analyseren van hoe onze Service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht om deze niet bekend te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

betalingen

We kunnen betaalde producten en / of diensten leveren binnen de Service. In dat geval gebruiken we diensten van derden voor het verwerken van betalingen (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).

Wij zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks aan onze derde betalingsverwerkers verstrekt, waarvan het gebruik van uw persoonlijke informatie wordt bepaald door hun Privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de standaarden die zijn ingesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken zoals Visa, MasterCard, American
Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen bij het veilig verwerken van betalingsinformatie.

De betalingsverwerkers waarmee we werken zijn:

Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van derden klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy van kinderen

Onze service heeft geen betrekking op personen jonger dan 18 ('kinderen').

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder de toestemming van de ouders te verifiëren, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u dit laten weten via e-mail en / of een prominente kennisgeving op onze service, voordat de wijziging van kracht wordt en de "ingangsdatum" bovenaan dit privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op:

 • Per e-mail: info@concieregrie.biz
 • Op telefoonnummer: +31 (0) 618688239
 • Per post: Spadinalaan 133 1031KB Amsterdam
nl_NLNederlands